Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

12 decembrie 2018

Bugetul Piețe Prest, pe masa Consiliului Local


Legislativul Râmnicului se reunește azi, de la ora 13.00, pentru o ședință pe a cărei ordine de zi se află: Raport şi proiect de hotărâre privind inventarierea unei suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al munici­piului şi aprobarea concesionării directe a aces­teia; Raport şi proiect de hotărâre privind apro­barea realizării unor accese carosabile din bule­vardul Dem Rădulescu; Raport şi proiect de ho­tă­râre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 111/2011 de închiriere a unui imobil-teren, situat în Râmnicu Vâlcea, strada Os­troveni, nr.95; Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 27/2004, privind aprobarea de concesionări şi folosinţă terenuri din domeniul public; Raport şi proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere cu SC IKONOS SRL; Raport şi proiect de hotărâre privind clarificarea situaţiei juridice a unui imobil cu destinaţia de locuinţă; Raport şi proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unor internate şcolare; Raport şi proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unei părţi din imobilul – construcţie Internat Grup Şcolar Oltchim; Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unui panou indicator şi reclamă pentru propria firmă conform Hotărârii Consiliului Local nr. 44/2001; Raport şi proiect de hotărâre privind reparti­zarea unor locuinţe pentru tineri; Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2011 şi a listelor de investiţii pe surse de finanţare; Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor plăţi din bugetul local; Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului autofinanţat al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi al unităţilor de cultură pentru anul 2011; Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea buge­tului de venituri şi cheltuieli al SC PIEŢE PREST SA pentru anul 2011; Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inven­tarierii generale a patrimoniului municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2010 şi aprobarea casării – declasării bunurilor degradate, uzate fizic şi moral; Raport şi proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 35/2011 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Extinderea şi reabilita­rea infrastructurii de apă şi apă uzată” pentru municipiul Râmnicu Vâlcea şi a politicii tarifare în perioada de implementare, cuprinşi în studiul de fezabilitate din domeniul apei şi apei uzate aferent judeţului Vâlcea; Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea planului de evoluţie a tarifelor pentru serviciul de apă şi canalizare din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2011 – 2014; Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii ale Direcţiei Administrării Domeniului Public; Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Administrării Domeniului Public; Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare cât şi modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Cantinei de Ajutor Social; Raport şi proiect de hotărâre privind propunerea de acordare a normei de hrană pentru personalul Poliţiei Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea; Raport şi proiect de hotărâre privind plata către  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară APA VÂLCEA a cotizaţiei pentru anul 2011; Raport şi proiect de hotărâre privind reanalizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 114/2011, referitoare la stabilirea destinaţiei unui imobil – teren; Diverse.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: