Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

17 decembrie 2018

Atenție, țărani! Atenție, ciobani! Tot ce trebuie să știți despre „Legea Muntelui”


• noul act normativ a fost adoptat de Senatul României: un miliard de euro este alocat pentru noi subvenții, noi ajutoare și noi facilități fiscale de care vor beneficia crescătorii de animale, tinerii fermieri din zona montană
Potrivit Legii Muntelui, crescătorii vor primi bani pentru cumpărarea de animale, pentru construcția de adăposturi pentru animale, iar tinerii fermieri vor fi scutiți de impozitul agricol.
Prin Legea Muntelui, statul român acordă subvenții pentru investiții de capital, credite bancare, bonificații la dobânzile bancare, credite bancare preferențiale, dobânzi reduse, pentru dezvoltarea fermelor și/sau a exploatațiilor agricole din zona montană. La nivel teritorial, masiv muntos, se constituie Centre teritoriale de reproducție și selecție a animalelor pentru rumegătoare, care vor desfășura programe de selecție și adaptabilitate la condițiile zonei montane.

Un miliard de euro de la bugetul de stat, investit în zona montană pe timp de 10 ani

Legea Muntelui aduce noi subvenții și ajutoare pentru fermierii români, dar și facilități fiscale importante: sprijinirea financiară și materială pentru constituirea și dezvoltarea formelor asociative în zona montană a producătorilor și procesatorilor agricoli în vederea comercializării produselor cu impact semnificativ din punct de vedere economic, social și de mediu; sprijinirea financiară și materială a asociațiilor de producători pentru a avea acces pe piețe, în vederea promovării și desfacerii produselor montane, pentru valorificarea superioară a acestora, în interesul prioritar al producătorilor agricoli; sprijinirea investițiilor integrate în scopul dezvoltării, modernizării și rentabilizării exploatațiilor agricole, adăposturi pentru animale, achiziționarea de utilaje și echipamente de lucru, înființării și dezvoltării de cooperative agricole, în vederea promovării și valorificării produselor montane; subvenționarea achizițiilor animalelor de rasă productive care se adaptează ușor condițiilor existente, climă, pantă, altitudine, substrat geologic, în zona montană, înregistrate în Registrul Genealogic; sprijinirea agricultorilor care practică transhumanța; sprijinirea producătorilor pentru îmbunătățirea producției și a caracteristicilor nutriționale ale furajelor prin adoptarea de practici agricole compatibile cu zona montană și care au un impact redus asupra mediului, animalelor și apelor uzate; facilitarea și consolidarea practicilor pe pășunile montane în scopul utilizării directe a florei montane prin pășunatul animalelor care protejează peisajul montan; sprijinirea proiectelor de infrastructură la scară mică, în scopul întreținerii și conservării pășunilor montane, dar și în favoarea agricultorilor individuali sau asociați; sprijinirea din partea statului, prin subvenționare, a amenajamentelor pastorale în conformitate cu obiectivele de management al pajiștilor pentru menținerea înaltei valori naturale în zona montană (HNV); încurajarea producției de lapte din zona montană pentru a permite fermierilor să obțină venituri adecvate, menite să le asigure un trai decent și să împiedice migrarea populației; înființarea de centre de colectare, depozitare, puncte de sacrificare precum și a unor unități de procesare a materiilor prime: lapte, carne, fructe, lână, piei de animale, lemn precum și dotarea acestora cu respectarea normelor în vigoare pentru valorificarea integrală a producției, evitarea pierderilor și creșterea veniturilor agricultorilor; sprijinirea producătorilor și/sau procesatorilor de produse agroalimentare în vederea promovării produselor obținute, certificate: produs montan, produs tradițional, produs ecologic, precum și a celor certificate la nivel european; acordarea de stimulente pentru sprijinirea persoanelor în vârstă care locuiesc în cătune/gospodării izolate, inclusiv pentru familiile care se ocupă de îngrijirea acestora; familiile tinere de agricultori de munte care-și întemeiază gospodării și cresc animale în echivalent 5 unități vită mare (UVM) sunt scutite de impozitul agricol și impozitul pe venitul realizat din agricultură timp de 5 ani de la înființare și de 50% din acestea în anii următori; fermierii ce dețin peste 5 UVM pot solicita și primi material lemnos, cu titlu gratuit, pentru construirea de adăposturi și anexe gospodărești; specialiștii agricoli, medicii, profesorii ce se stabilesc în zona montană beneficiază de primă de instalare și sprijin pentru cumpărarea și construirea de locuințe.

Informații suplimentare

Prin aceeași Lege, statul român acordă despăgubiri cu celeritate pentru fermierii, și nu numai, care au suferit în urma pagubelor cauzate de animalele sălbatice prin distrugerea culturilor agricole și/sau a efectivelor de animale.
De asemenea, sunt acordate compensații populației pentru instalarea unor sisteme eficiente de prevenire a pagubelor cauzate de sălbăticiuni. Deținătorii de animale au obligația de a respecta sezoanele tradiționale de pășunat, atât din punct de vedere ecologic, dar și economic.
În fermele, stânele și pensiunile agroturistice, hrana destinată turiștilor, produse proaspete sau procesate, trebuie să provină din gospodăria proprie sau de la alte ferme din zonă, cu excepția celor care nu se pot realiza la ferme sau gospodării.
Pentru asigurarea calității fânurilor din zona montană, prin evitarea producerii mucegaiurilor și a apariției aflatoxinei, se acordă un ajutor de stat crescătorilor de animale care nu dețin mijloace mecanizate pentru ambalarea și depozitarea fânurilor în vederea construcției de fânare. Proprietarii terenurilor aflate în situri Natura 2000, rezervații naturale, parcuri naționale, arii naturale protejate primesc compensații bănești.
Prin Ministerul Agriculturii se va institui un program special de modernizare metodică și didactică a fermelor pedagogice din zona montană cu subvenționare 100% de la bugetul de stat. Instruirea fermierilor selectați se va realiza de către Agenția Națională Zona Montană (ANZM).
Legea Muntelui acordă sprijin financiar și activităților non-agricole: turistice, agro-turistice, ecoturistice, meșteșugărești și alte activități tradiționale specifice zonei montane.
La nivel național, se constituie Consiliul Național al Muntelui cu rol consultativ, cu scopul asigurării legăturii dintre Guvern și reprezentanții zonei montane pentru punerea în aplicare a strategiilor. CNM este prezidat de prim-ministrul României.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Etichete: , ,

Mai multe articole de la Actualitate

%d blogeri au apreciat: