Du-te la...
Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

6 iunie 2020

Astăzi, 29 mai, la Primăria Râmnicului: Ședință ordinară cu 30 de puncte pe ordinea de zi!


Finalul de lună aduce o nouă ședință cu multe puncte pe ordinea de zi la Primăria Râmnicului. Consilierii municipali sunt așteptați astăzi, 29 mai 2018, cu începere de la ora 10.00, pentru a dezbate o ordine de zi «maraton» cu nu mai puțin de 30 de puncte. În rândurile de mai jos, vă prezentăm întregul desfă­șurător al ședinței ordinare.
1.Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2018.
2.Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pentru anul 2018.
3.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea listei de candidați din partea acționarului – Municipiul Râmnicu Vâlcea, din rândul căreia Adunarea Generală a Acționarilor are dreptul să numească administratori provizorii în Consiliul de Administrație la Societatea APAVIL SA Vâlcea.
4.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU – Construire Hală prelucrări metalice la rece – strada Depozitelor nr. 18, investitor SC Metal Techniks SRL.
5.Raport și proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de dobândire a dreptului de proprietate publică asupra unui imobil-construcție aparținând societății OLTCHIM SA.
6.Raport și proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a două suprafețe de teren pentru realizarea de locuințe pentru tineri în regim de închiriere.
7.Raport și proiect de hotărâre privind inventarierea, în domeniul public al municipiului, a imobilului-teren aferent Văii Morilor.
8.Raport și proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului a unui imobil-teren cu destinația de drum public (strada Puțului – tronson II).
9.Raport și proiect de hotărâre privind trecerea unei suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acesteia – Calea lui Traian nr. 181.
10.Raport și proiect de hotărâre privind trecerea unei suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acesteia.
11.Raport și proiect de hotărâre privind completarea anexei 1 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.
12.Raport și proiect de hotărâre privind demolarea unor imobile-construcții situate în strada G-ral Praporgescu nr.14.
13.Raport și proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile – construcții din domeniul public în domeniul privat al municipiului în vederea demolării.
14.Raport și proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere încheiat cu societatea Comandor Trading SRL.
15.Raport și proiect de hotărâre privind revocarea art.2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 96 din 28.03.2018 referitoare la aprobarea „Studiului de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de gestiune a serviciilor de transport”.
16.Raport și proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 403 din 31.10.2017 referitoare la aprobarea unui schimb de terenuri.
17.Raport și proiect de hotărâre privind finanțarea lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a 7 (șapte) blocuri de locuințe.
18.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Casa Olănescu”.
19.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru „Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – bloc K, Scuarul Mircea cel Bătrân nr. 6”.
20.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru „Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – bloc L, Calea lui Traian nr.129”.
21.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru „Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – bloc L, str. Regina Maria nr.1”.
22.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru „Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – bloc 2, Calea lui Traian nr. 45”.
23.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru „Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – bloc Anton Pann, Calea lui Traian nr.116”.
24.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice la Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea.
25.Raport și proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea.
26.Raport și proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții a Serviciului Public „Creșe” al municipiului Râmnicu Vâlcea începând cu 01.06.2018.
27.Raport și proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 28.02.2013 prin care s-a stabilit regulamentul de funcționare a Comisiei Tehnice de amenajare a Teritoriului și Urbanism.
28.Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării doamnei Carmen Maria Preda, viceprimarul Municipiului Râmnicu Vâlcea și a doamnei Florentina Adina Dobrete, consilier local în China.
29.Raport și proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Râmnicu Vâlcea la organizarea unui eveniment cultural.
30.Raport și proiect de hotărâre privind modificarea unor anexe la Planul de analiză și acoperire a riscurilor din zona de competență a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Râmnicu Vâlcea.

 

Alte articole de la Eveniment