Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

18 decembrie 2018

Anul şcolar 2011-2012 va însuma 177 de zile lucrătoare


Anul şcolar 2011-2012 va avea 36 de săptămâni de cursuri, însu­mând 177 de zile lucrătoare, potrivit unui ordin al ministrului Educaţiei, Cer­cetării, Tineretului şi Sportului, Daniel Funeriu, dat publicităţii pe site-ul insti­tu­ţiei. Pentru clasele terminale din în­vă­­ţământul liceal, anul şcolar va avea 37 de săptămâni din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfăşurării examenului naţional de bacalaureat, cursurile claselor terminale înche­indu-se în data de 1 iunie 2012. Po­tri­vit ordinului, pentru clasa a VIII-a, anul şcolar va avea 36 de săptămâni din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind de­di­cată desfăşurării evaluării naţionale. Cursurile claselor a VIII-a se vor în­cheia în data de 15 iunie 2012. Toto­da­tă, pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare, iar pentru învăţământul special – clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 182 de zile. Stagiile de pregătire practică pen­tru care au optat absolvenţii ciclu­lui inferior al liceului, filiera tehnolo­gi­că, cuprind 720 de ore care se desfă­şoa­ră în perioada propusă de unita­tea de învăţământ organizatoare şi aprobată de inspectoratul şcolar, con­form structurii anului şcolar, cu res­pectarea vacanţelor. Anul şcolar 2011-2012 va începe, pentru cadrele didactice, pe data de 1 septembrie 2011 şi se va închei pe data de 31 au­gust 2012 şi se structurează pe două semestre. Cursurile semestrului I vor începe luni, 12 septembrie şi se ter­mi­nă vineri, 23 decembrie. În perioada 22 – 30 octombrie clasele din învăţă­mân­tul primar şi grupele din învăţă­mân­tul preşcolar sunt în vacanţă. Vacanţa de iarnă va începe sâmbătă, 24 decembrie şi se va termina dumi­ni­că, 15 ianuarie 2012. Cursurile se­mes­­trului al doilea vor începe luni, 16 ianuarie 2012 şi se vor încheia vineri, 6 aprilie 2012. Vacanţa de primăvară începe de sâmbătă, 7 aprilie 2012 şi se termină duminică, 22 aprilie 2012. Totodată, cursuri se vor desfăşura şi de luni, 23 aprilie 2012 până vineri, 22 iunie 2012. Vacanţa de vară este cu­prin­­să de sâmbătă, 23 iunie 2012 până duminică, 9 septembrie 2012. Nu se vor ţine cursuri în zilele libere prevăzute de legislaţia în vigoare (joi, 1 decembrie 2011 – Ziua Naţională a Ro­mâniei, marţi, 1 mai 2012 – Ziua Mun­cii, luni, 4 iunie 2012 a doua zi de Rusalii), precizează ordinul de minis­tru. Săptămâna 2-6 aprilie 2012, din semestrul al doilea, va fi dedicată acti­vităţilor extracurriculare şi extraşco­lare, având un orar specific.

Tezele din semestrul I al anului şcolar 2011-2012 se susţin, de regulă, până la data de 30 noiembrie 2011, iar cele din semestrul al II-lea al anu­lui şcolar 2011-2012 se susţin, de regulă, până la data de 25 mai 2012. În situaţii deosebite, bine funda­men­tate, în func­ţie de condiţiile clima­te­rice locale spe­ciale şi de specificul şcolii, inspecto­ratele şcolare pot apro­ba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul or­din. “Solicita­rea de modificare a struc­turii anului şcolar se face după consultarea consi­liul reprezentativ al părinţilor. Apro­barea modificării struc­tu­rii anului şcolar (…) se acordă în condiţiile asi­gu­rării unui număr de zile de cursuri cel puţin egal cu cel stabilit la art. 1, precum şi a posibilităţii ca toţi elevii să participe, fără restricţii, la examenele de bacalaureat şi de absolvire”, se arată în ordin. Calen­da­rul examene­lor/evaluărilor naţionale, al examene­lor de absolvire, respectiv de certifi­care a competenţelor profe­sio­nale, precum şi calendarul admi­te­r­ii în clasa a IX-a se aprobă prin or­dine distincte ale ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: