Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

17 decembrie 2018

Alte reguli pentru subvenţia la bovine


• sprijinul va fi acordat doar exploataţiilor care la 1 ianuarie 2013 aveau cel puţin trei bovine de lapte sau de carne adulte, pentru toate animalele din exploataţie cu vârsta de cel puţin 7 luni
 

Recent, sindicatele crescătorilor de bovine au negociat cu reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) posibilitatea accesării schemei decuplate de producţie în sectorul lapte și în cel de carne. În urma discuțiilor, s-a stabilit că vor primi plăți crescătorii cu minimum trei bovine adulte și tineret bovin mascul și/sau femel cu vârsta maximă de șapte luni, respectiv cei ale căror livrări și vânzări directe de lapte din anul de cotă 2012 – 2013 au fost de minimum trei tone. „În cadrul schemei decuplate de producţie în sectorul carne, se vor acorda prime crescătorilor care dețin minimum trei bovine adulte și tineret aferent bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum șapte luni, existente în exploataţie la data de referinţă de 31 ianuarie 2013. În cadrul schemei decuplate de producţie în sectorul lapte, se acordă prime crescătorilor ale căror livrări şi/sau vânzări directe de lapte din anul de cotă 2012 – 2013 au fost de minimum trei tone lapte”, se arată într-un document al Ministerului Agriculturii.

Una dintre condițiile pe care potențialii beneficiari trebuie să le îndeplinească este și aceea ca exploatațiile de bovine să fie înregistrate în Registrul naţional al exploataţiilor la data de referinţă şi/sau la data solicitării primei, în funcție de schema accesată. Totodată, animalele din exploataţiile eligibile pentru cele două scheme, care sunt prezente în exploataţie la data depunerii cererilor, trebuie să fie cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor. „Crescătorii de animale care menţin voluntar în exploataţie minimum 20 capete vaci sunt obligaţi ca, în termen de 3 luni de la data limită de depunere a cererilor, să înscrie întreg efectivul de vaci în Registrul genealogic al rasei. Solicitanții CNDP trebuie să facă dovada că sunt crescători de bovine printr-o adeverinţă eliberată de către o asociaţie a crescătorilor de bovine, legal cons­tituită, cu reprezentativitate naţională”, se mai arată în materialul celor de la Ministerul Agriculturii. În cadrul CNDP, crescătorii de bovine pot accesa următoarele scheme: schemă decuplată de producţie în sectorul lapte și schemă decuplată de producţie în sectorul carne; în cadrul schemei decuplate de producţie în sectorul carne, se acordă prime crescătorilor care dețin minimum 3 bovine adulte și tineret aferent bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existente în exploataţie la data de referinţă de 31 ianuarie 2013; în cadrul schemei decuplate de producţie în sectorul lapte se acordă prime crescătorilor ale căror livrări şi/sau vânzări directe de lapte din anul de cotă 2012 – 2013 au fost de minimum 3 tone lapte;  exploatațiile de bovine trebuie să fie înregistrate în Registrul naţional al exploataţiilor la data de referinţă şi/sau la data solicitării primei, în funcție de schema accesată; animalele din exploataţiile eligibile pentru cele două scheme, care sunt prezente în exploataţie la data depunerii cererilor, trebuie să fie cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor;crescătorii de animale care menţin voluntar în exploataţie minimum 20 capete vaci sunt obligaţi ca, în termen de 3 luni de la data limită de depunere a cererilor, să înscrie întreg efectivul de vaci în Registrul genealogic al rasei; solicitanții CNDP trebuie să facă dovada că sunt crescători de bovine printr-o adeverinţă eliberată de către o asociaţie a crescătorilor de bovine, legal constituită, cu reprezentativitate naţională.

Aşadar, se schimbă total modul de acordare, vor fi două sisteme de plată, amândouă decuplate de producţie: va fi o plată decuplată pentru lapte şi una pentru carne. Am introdus la plata CNDP şi vaci de carne şi bivoliţe şi condiţiile de eligibilitate se schimbă. Ca să poată beneficia de primă, exploataţia trebuie să aibă cel puţin trei capete de animale adulte la 1 ianuarie 2013, asta însemnând vaci care au fătat măcar o dată, taur la maturitate, apt de reproducţie, înregistrat la ANARZ sau bivoliţe care au fătat cel puţin o dată. Cei care au înregistrat minim trei tone de lapte la direcţia de cotă, indiferent pe ce formă – vânzare directă sau livrare, vor primi şi o sumă de bani pe tona de lapte realizată în anul de cotă. Pentru pachetul lapte, condiţia este ca exploataţia să aibă minim trei capete adulte şi minim trei tone de lapte realizate, vânzare directă sau procesare. Livrarea o raportează procesatorul, iar vânzarea directă o raportează crescătorul.

Pentru pachetul carne, condiţiile de eligibilitate sunt tot minim trei capete adulte la 1 ianuarie 2013, dar expoataţia care are cel puţin trei capete adulte, primeşte pentru toate animalele din exploataţie cu vârsta peste 7 luni la 1 ianuarie 2013. Exploataţiile care au şi vaci de lapte şi de carne vor primi sprijinul pe vacile de carne, plus sprijinul pe cât lapte au livrat. Alte condiţii de eligibilitate sunt ca animalele să fie supuse acţiunilor din programul strategic al ANSVSA şi o adeverinţă de la o asociaţie a crescătorilor de bovine cu reprezentare naţională, care atestă calitatea de crescător.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: