Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

19 decembrie 2018

932 firme mijlocii şi mici vâlcene datornice, publicate pe Internet


finante_sediuDirecţia Generală a Finanţelor Publice Vâl­cea a actualizat Lista societăţilor comerciale care înregistrau obligaţii restante faţă de buge­tele: de stat, asigurărilor sociale de stat, fondu­lui naţional unic de asigurări sociale de sănă­tate, asigurărilor de şomaj, precum şi cuantu­mul acestor obligaţii restante la 30 septembrie 2011 şi neachitate până la data publicării, în te­me­iul prevederilor Titlului I – Transparenţa infor­maţiilor referitoare la obligaţiile bugetare res­tante din Cartea I – Reglementări generale pen­tru prevenirea şi combaterea corupţiei din Le­gea nr. 161/2003.

Lista poate fi consultată pe websiteul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro, secţiunea Servicii online, categoria Obligaţii restante către bugete, din prima pagina.

I. La Bugetul general consolidat al statului (BGCS) au fost publicaţi 932 contribuabili mijlocii şi mici care înregistrau la 30 septembrie a.c. restanţe de 25,28 mil.lei.

La Bugetul de stat (BS) au fost publicaţi 918 contribuabili mijlocii şi mici care aveau obligaţii res­tante de 15,69 mil. lei, care se află în una din următoarele situaţii:

– 903 se află în procedura de executare silită pen­tru recuperarea unor creanţe ale BS de 13,60 mil.lei;

– 12 au în derulare înlesniri la plată a unor obligaţii restante la BS pentru 1,87 mil.lei;

– 3 au solicitat compensarea obligaţiilor restante pentru 0,22 mil.lei.

Pentru obligaţiile faţă de Bugetul asigurărilor so­ciale de stat (BASS) au fost publicaţi 313 contribuabili mijlocii şi mici care înregistrau restanţe de 7,18 mil.lei, din care:

– 298 se află în procedura de executare silită pentru recuperarea unor creanţe de 6,39 mil.lei;

– 5 au solicitat compensarea obligaţiilor restante pentru 0,10 mil.lei;

– 10 au în derulare înlesniri la plată a unor obligaţii restante la BASS pentru 0,69 mil.lei.

Obligaţiile la Bugetul Fondului naţional unic al asigurărilor sociale de sănătate (BFNUASS) sunt în sumă de 2,20 mil.lei şi provin de la 296 contribuabili mijlocii şi mici, astfel:

– 282 se află în procedura de executare silită pentru recuperarea unor creanţe de 1,94 mil. lei;

– 4 au solicitat compensarea obligaţiilor restante pentru 0,02 mil.lei;

– 10 au în derulare înlesniri la plată a unor obligaţii restante la BFNUASS pentru 0,24 mil.lei.

Pentru obligaţiile faţă de Bugetul asigurărilor sociale de şomaj (BASŞ) au fost publicaţi 271 contribuabili mijlocii şi mici care înregistrează obligaţii restante de 0,19 mil. lei, în structura:

– 257 se află în procedura de executare silită pentru obligaţii restante de 0,16 mil.lei;

– 4 au solicitat compensarea obligaţiilor restante la BASŞ pentru 0,01 mil.lei;

– 10 au în derulare înlesniri la plată a unor obligaţii restante la BASŞ pentru 0,02 mil.lei.

II. La 30 septembrie a.c., marii contribuabili pre­luaţi în administrare de Direcţia Generală de Ad­ministrare a Marilor Contribuabili Bucureşti (DGAMC), conform Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 343/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care au fost înregistrate restanţe, au fost publicaţi de DGAMC Bucureşti.

III. Nu au fost publicaţi pe websiteul Ministe­ru­lui Finanţelor Publice, conform Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 551/2003: microîntreprin­de­rile clasificate conform Legii nr. 346/2004, modi­ficată; contribuabili persoane juridice pentru care a fost declanşată procedura insolvenţei, reglementată de Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi contribuabili care au contestat debitele şi au exercitat căile legale de atac.

IV. Următoarea actualizare se va face până la 31 ianuarie 2012, pentru debitele restante la 31 decembrie 2011, conform articolului 13 din Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 551/2003.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: