Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

13 noiembrie 2018

31 mai – termen APIA


Prin intermediul unui comunicat oficial de presă, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, până în data de 31 mai 2013 inclusiv, se depun cererile de solicitare a ajutorului de stat pentru poliţele de asigurare încheiate cu societăţile de asigurare-reasigurare pentru culturile înfiinţate în toamna anului 2012 şi pentru care s-a plătit contravaloarea acestora.

„Conform H.G. nr. 756/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare beneficiarilor şi reprezintă o cotă procentuală din costul prime­lor de asigurare plătite de către producătorii agricoli, după cum urmează: 70% pentru poliţele care prevăd acoperirea pierde­rilor cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale; 50% pentru poliţele care pre­văd acoperirea pierderilor cauzate de fenomenele meteoro­lo­gice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum şi a altor pierderi cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile şi/sau a pierderilor cauzate de boli ale animalelor ori ale plantelor sau de infestări parazitare.

Beneficiarii ajutorului de stat sunt întreprinderile mici şi mijlocii care desfăşoară activitate în domeniul producţiei agri­cole primare, definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimu­larea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare şi conform Regula­men­tu­lui (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008.

Pentru a beneficia de ajutorul de stat, beneficiarii comple­tea­ză şi depun cererea de solicitare a ajutorului de stat pentru plata primelor de asigurare pentru culturile agricole însoţită de ur­mătoarele documente: centralizatoarele poliţelor de asigu­rare, conform modelelor pentru culturile agricole prevăzute în actul normativ; copia cererii unice de plată pe suprafaţă pentru anul respectiv, înregistrată la A.P.I.A. din care rezultă structura culturilor agricole;  dovadă cont activ trezorerie; declaraţie pe propria răspundere cu privire la încadrarea beneficiarului în una din următoarele categorii: microîntreprindere, întreprindere mică, întreprindere mijlocie; copia certificatului de înregistrare conţinând numărul de ordine din registrul comerţului şi codul unic de înregistrare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice; de­claraţie pe propria răspundere cu privire la faptul că nu se află în dificultate financiară în sensul prevederilor Liniilor directoare comunitare; copia integrală a poliţelor de asigurare încheiate pentru culturile agricole;  documentele de plată a primelor de asigurare aferente acestora; documentul din care să reiasă că obiectul de activitate îl constituie exploatarea terenurilor agri­cole, dacă nu reiese din codul unic de înregistrare (statutul dacă obiectul de activitate este altul decât cel prevăzut în codul CAEN din certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului);  copie de pe actul de identitate (CI/BI) şi/sau paşaport pentru cetăţeanul străin administrator/ reprezentant legal/ împuternicit.

Cererea de solicitare se completează şi se depune la Centrul Judeţean al A.P.I.A. pe raza căruia este situată exploa­taţia agricolă pentru care se solicită ajutorul de stat – plata primelor de asigurare sau unde a fost depusă cererea unică de plată pe suprafaţă.

Ajutor necuvenit reprezintă orice sumă care, în urma verificărilor efectuate de către A.P.I.A. sau de către alte instituţii abilitate, se constată că a fost acordată beneficiarilor care nu au respectat prevederile legale.

Beneficiarii care, prin înscrierea sau atestarea de date nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului de stat, au încasat sume de la bugetul de stat în mod necuvenit nu mai beneficiază de ajutor pentru o perioadă de trei ani. Toto­dată, sumele reprezentând ajutor necuvenit se recuperează de la beneficiarii ajutorului de stat”, sună din textul documentului semnat de către directorul Adrian Pintea.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: