Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

13 noiembrie 2018

30 iunie, termen limită pentru Declaraţia 205


Direcţia Generală a Finanţelor Publice reaminteşte plătitorilor de venituri cu regim de reţinere la sursă că, până la 30 iunie 2011, inclusiv, au obligaţia să depună la Fisc formularul 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/I.

Completare

Declaraţia se completează şi se depune de către plătitorii de venit care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, obţinute în anul 2010, din: dividende; dobânzi; premii şi din jocuri de noroc; pensii; lichidare/dizolvare a unei societăţi; activităţi agricole; alte venituri.

Atenţie! În categoria „Veniturilor din activităţi agricole” se regăsesc veniturile realizate de persoanele fizice din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare, potrivit art. 74 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cărora li s-a reţinut impozit final în cotă de 2%.

Declaraţia se completează şi pentru persoanele fizice care au realizat venituri din activităţi agricole, pentru care plătitorul de venituri nu a reţinut impozit, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 190/2009 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea şi plata impozitului pe veniturile băneşti din agricultură realizate prin valorificarea produselor vândute către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare, caz în care la col. 4 „Impozit reţinut” se înscrie cifra „0”.

Depunere

Plătitorii de venituri trebuie să depună declaraţia în format electronic, pe suport magnetic sau optic, la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al plătitorului de venit sau unde acesta este luat în evidenţa fiscală, după caz, completată prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. Programul poate fi obţinut de la unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe website-urile: Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – http://anaf.ro, categoria Asistenţă contribuabili, secţiunea Programe utile/Declaraţii fiscale – şi DGFP Vâlcea, www.finantevalcea.ro, categoria Utile, subcategoria Descărcare declaraţii fiscale.

Suportul magnetic sau optic va fi însoţit de borderoul centralizator, listat pe hârtie, semnat şi ştampilat, potrivit legii.

Borderoul se completează în două exemplare:

– originalul se depune la organul fiscal, împreună cu formatul electronic al declaraţiei;

– copia se păstrează de către plătitorul de venit.

Sancţiuni

Nerespectarea obligaţiei de depunere a Declaraţiei 205 se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei pentru persoane fizice şi de la 1.000 la 5.000 lei pentru persoane juridice, potrivit prevederilor Codului de Procedură Fiscală.

*

Baza legală: Ordinul preşedintelui ANAF nr. 233 din 1 februarie 2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 101/08.02.2011; art. 93 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; art. 219, alin. (1), lit. i), coroborat cu alin. (2), lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole de la Uncategorized

%d blogeri au apreciat: