Du-te la...

Intonarea Imnului Național de Ziua Râmnicului

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

19 august 2019

244 milioane EURO pentru 183 de proiecte în domeniul mediului


Advertisements

Giosan-Lidia03Comisia Europeană a aprobat  finanţa­rea a 183 de noi proiecte desfăşurate în ca­drul programului LIFE+, fondul pentru me­diu al Uniunii Europene. Proiectele implică toate statele membre UE şi includ acţiuni în domeniul conservării naturii, al schimbărilor climatice, al tehnologiilor curate, al politicii de mediu şi al informării şi comunicării pri­vind chestiunile legate de mediu. Proiectele reprezintă, în ansamblu, o investiţie totală de circa 530 milioane euro, din care 244 mili­oane euro vor reprezenta contribuţia UE. „Programul LIFE+ continuă să acorde sprijin financiar unor proiecte inovatoare, de înaltă calitate, cu un nivel ridicat de valoare adăugată pentru UE. Aceste noi proiecte nu numai că vor contribui semnificativ la con­ser­varea naturii şi îmbunătăţirea mediului (de exemplu prin combaterea schimbărilor cli­matice), dar vor ajuta la sensibilizarea opi­niei publice din întreaga Europă cu pri­vire la principalele probleme de mediu cu care ne confruntăm, cum ar fi întreruperea raportului de condiţionalitate dintre creştere şi utilizarea resurselor”, ne-a dezvăluit Lidia Giosan (foto), Enterprise Europe Network, din cadrul CCI Vâlcea. În urma celei mai re­cente cereri de propuneri, care s a încheiat în septembrie 2010, Comisia a primit 748 de candidaturi. Dintre acestea, 183 au fost se­lec­ţionate pentru cofinanţare în cadrul celor trei componente ale programului: LIFE+ Natură şi biodiversitate, LIFE+ Politică şi gu­vernanţă în materie de mediu şi LIFE+ In­formare şi comunicare. Dintre aceste pro­iec­te, 55 implică parteneri din mai multe sta­te membre. Proiectele LIFE+ Natură şi bio­di­versitate vizează ameliorarea stării de conservare a unor specii şi habitate pe cale de dispariţie. Potrivit sursei citate, dintre cele 203 propuneri primite, Comisia a ales pen­tru finanţare 64 de proiecte depuse de parteneriate formate din organisme de conservare a naturii, autorităţi guver­na­men­tale şi alte părţi interesate. Proiectele ur­mează să se realizeze în 18 state membre şi reprezintă o investiţie totală de 223 mili­oane euro, din care UE va furniza în jur de 125 milioane euro. Cele mai multe dintre ele (55) se înscriu în categoria „Natură” şi vor con­tribui la implementarea directivelor „Pă­sări” şi/sau „Habitate” şi la dezvoltarea reţe­lei Natura 2000. Celelalte nouă sunt pro­iec­te din sfera biodiversităţii, o nouă categorie de proiecte LIFE+ destinată iniţiativelor pilot care abordează aspecte mai vaste ce ţin de biodiversitate. Investiţia totală în proiectele „Biodiversitate” se va ridica la 18,3 milioane euro. Componenta LIFE+ Politică şi guver­nan­ţă în materie de mediu promovează pro­iecte pilot care contribuie la dezvoltarea de politici, tehnologii, metode şi instrumente inovatoare. Din cele 399 propuneri primite, Comisia a ales pentru finanţare 104 pro­iec­te propuse de o gamă largă de organizaţii din sectorul public şi privat. Proiectele se­lec­ţionate, care se vor desfăşura în 18 state membre, reprezintă o investiţie totală de 286 milioane euro, din care aproximativ 109 mili­oane euro vor reprezenta contribuţia UE. „Cea mai mare parte a acestor fonduri a fost alocată pentru proiecte având ca obiect deşeurile şi resursele naturale (în jur de 143 milioane euro, pentru 51 de proiec­te). Comisia va contribui cu peste 16 mili­oa­ne euro la 14 proiecte care abordează în mod direct schimbările climatice, bugetul total fiind de 40 milioane euro. Acestora li se adaugă 12 proiecte care se concentrează pe alte subiecte, dar care vor avea şi un impact indirect asupra emisiilor de gaze cu efect de seră. Proiectele respective sunt evi­denţiate în anexa la prezentul comunicat de presă. Apa este un alt domeniu impor­tant de interes, cu nouă proiecte selec­ţionate. Ce­lelalte 30 de proiecte vizează teme diver­se precum aerul, substanţele chimice, me­diul şi sănătatea, pădurile, ino­varea, zgo­mo­tul, protecţia solului, abor­dările stra­te­gice şi mediul urban. Proiectele LIFE+ Infor­ma­re şi comunicare pun în evi­denţă pro­ble­mele de mediu, diseminează informaţii pe această temă şi oferă activităţi de formare şi de sensibilizare a publicului cu privire la prevenirea incendiilor forestiere. Dintre cele 146 propuneri primite, Comisia a selecţionat pentru finanţare 15 proiecte propuse de diferite organizaţii publice şi private din domeniul naturii şi/sau al mediu­lui care se ocupă de aspecte precum biodi­versitatea, schimbările climatice, deşeurile şi apa. Proiectele se desfăşoară în opt state membre şi reprezintă o investiţie totală de 20,4 milioane euro, din care UE va furniza în jur de 10,1 milioane euro. Comisia ia notă cu satisfacţie de creşterea semnificativă a cuantumului fondurilor dedicate proiectelor LIFE+ Informare şi comunicare. şapte dintre cele 15 proiecte au ca obiect diseminarea informaţiilor privind natura şi biodiversitatea, celelalte opt concentrându-se pe alte teme legate de mediu”, completează Giosan.

Poți comenta aici

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Uncategorized