Du-te la...

CSU Cluj – SCM Râmnicu Vâlcea

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

19 mai 2019

200.000 euro sprijin nerambursabil pentru Grupurile de Acțiune Locală


OJFIR Vâlcea anunță că versiunea 5 a Manualului de procedură și Versiunea 3 a Ghidului de implementare pentru sM 19.2 „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” au fost publicate. Obiectivele submăsurii 19.2: Stimularea inovării; Consolidarea identității locale și a profilului local; Îmbunătățirea calității vieții și a atractivității zonei locale; Soluționarea problemelor demografice; Crearea și păstrarea locurilor de muncă în zonele LEADER; Îmbunătățirea egalității de șanse pentru tineri, femei, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități și membrii minorităților; Creșterea competitivității la nivel local; Conservarea resurselor și protecția mediului natural; Aplicarea unei abordări integrate și multisectoriale.
Beneficiarii: Entități juridice private/publice, stabilite prin fișa măsurii din Strategia de Dezvoltare Locală, cu respectarea prevederilor din Regulamentului Uniunii Europene 1305/ 2013; În cazul în care în Strategia de Dezvoltare Locală s-a identificat oportunitatea dezvoltării unor operațiuni de interes public pentru comunitate și teritoriul respectiv, pentru care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul, GAL poate fi beneficiar cu condiția aplicării măsurilor de evitare a conflictului de interese.
Sprijinul nerambursabil va fi de până la 100% dar nu mai mult de 200.000 Euro/ proiect. Pentru operațiunile specifice FEADR, GAL va stabili intensitatea sprijinului în limita maxima prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1305/ 2013. Intensitatea sprijinului pentru operațiunile care ies din sfera Regulamentului va fi stabilită de GAL-uri astfel: pentru operațiunile generatoare de venit: maximum 90%; pentru operațiunile NEgeneratoare de venit: maximum 100%.
Informații oferite de către Alina Păunoiu, director OJFIR Vâlcea.

Comentarii

mesaj(e)

Etichete: , ,

Alte articole de la Actualitate