Du-te la...

ANGAJĂM!

Încărcător-descărcător pe platforma chimică.

Salariu de până la 2300 lei net

Telefon 0756120383

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

10 decembrie 2018

200.000 euro sprijin nerambursabil pentru Grupurile de Acțiune Locală


OJFIR Vâlcea anunță că versiunea 5 a Manualului de procedură și Versiunea 3 a Ghidului de implementare pentru sM 19.2 „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” au fost publicate. Obiectivele submăsurii 19.2: Stimularea inovării; Consolidarea identității locale și a profilului local; Îmbunătățirea calității vieții și a atractivității zonei locale; Soluționarea problemelor demografice; Crearea și păstrarea locurilor de muncă în zonele LEADER; Îmbunătățirea egalității de șanse pentru tineri, femei, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități și membrii minorităților; Creșterea competitivității la nivel local; Conservarea resurselor și protecția mediului natural; Aplicarea unei abordări integrate și multisectoriale.
Beneficiarii: Entități juridice private/publice, stabilite prin fișa măsurii din Strategia de Dezvoltare Locală, cu respectarea prevederilor din Regulamentului Uniunii Europene 1305/ 2013; În cazul în care în Strategia de Dezvoltare Locală s-a identificat oportunitatea dezvoltării unor operațiuni de interes public pentru comunitate și teritoriul respectiv, pentru care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul, GAL poate fi beneficiar cu condiția aplicării măsurilor de evitare a conflictului de interese.
Sprijinul nerambursabil va fi de până la 100% dar nu mai mult de 200.000 Euro/ proiect. Pentru operațiunile specifice FEADR, GAL va stabili intensitatea sprijinului în limita maxima prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1305/ 2013. Intensitatea sprijinului pentru operațiunile care ies din sfera Regulamentului va fi stabilită de GAL-uri astfel: pentru operațiunile generatoare de venit: maximum 90%; pentru operațiunile NEgeneratoare de venit: maximum 100%.
Informații oferite de către Alina Păunoiu, director OJFIR Vâlcea.

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

mesaj(e)

Etichete: , ,

Mai multe articole de la Actualitate

%d blogeri au apreciat: